Sukses

18 Manfaat Membaca Al-Quran di Rumah Secara Rutin untuk Umat Islam

Liputan6.com, Jakarta Manfaat membaca Al-Quran di rumah menurut Al-Quran dan Hadis tentunya sangat besar untuk seluruh umat Islam. Membaca Al-Quran termasuk ibadah paling utama yang memiliki berbagai keutamaan. Bahkan, ibadah membaca Al-Quran ini akan diganjar dengan pahala yang berkali-kali lipat.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nu‘man ibn Basyir yang artinya: Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur’an.” (HR. al-Baihaqi).

Manfaat membaca Al-Quran di rumah sebagai kitab yang menjadi pedoman umat Islam tentunya tidak main-main. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Al-Qur-an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar” (QS al-Israa’).

Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (24/3/2020) beberapa manfaat membaca Al-Quran di rumah.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 7 halaman

Mendapat Pahala Berlipat

Manfaat membaca Al-Quran di rumah  yang pertama adalah mendapat pahala yang berlipat. Karena menggunakan Bahasa Arab, sebagian orang mungkin akan kesulitan saat mempelajarinya. Namun Allah maha baik, Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya.

Bahkan orang terbata-bata sekalipun justru mendapatkan dua kebaikan, yaitu pahala membaca dan pahala usahanya dalam membaca Al-Qura'an.

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Yang mahir membaca al Qur’an bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca al Qur’an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan maka baginya dua pahala.” (HR. Bukhari / 4937 dan Muslim / 798)

Manfaat membaca Al-Quran di rumah memang begitu menakjubkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: "Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Alquran maka ia akan mendapat satu kebaikan dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf." (HR. Bukhari).

3 dari 7 halaman

Menjadi Penawar Penyakit Fisik dan Hati

Selain itu, manfaat membaca Al-Quran di rumah berikutnya dapat menjadi penawar penyakit dan menentramkan hati.

Allah SWT berfirman: “Dan Kami turunkan di dalam al-Qur’an suatu yang menjadi obat (penyakit manusia) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS al-Israa’: 82).

Selain itu, dalam Surat Ar-Ra’du, Allah SWT berfirman: “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan (membaca) petunjuk Allah (al-Qur-an). Ingatlah, hanya dengan (membaca) petunjuk Allah (al-Qur-an) hati menjadi tenteram” (QS ar-Ra’du:28).

Jadi, bagi kamu yang sedang memiliki penyakit baik fisik maupun penyakit hati, kamu bisa menemukan obatnya dengan manfaat membaca Al-Quran di rumah ini.

4 dari 7 halaman

Tidak Akan Sesat dan Celaka

Orang-orang yang membiasakan diri rutin membaca Al-Quran tidak akan sesat dan celaka. Hal ini menjadi salah satu manfaat membaca Al-Quran di rumah yang sangat penting.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku (wahai manusia), lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka” (QS Thaahaa: 123).

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu berkata: “Allah ‘Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang membaca al-Qur-an dan mengamalkan kandungannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat (kelak)”

5 dari 7 halaman

Rumah Menjadi Bercahaya

Oleh Rasulullah SAW manfaat membaca Al-Quran di rumah diumpamakan seperti manusia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpaan orang yang hidup dan orang yang mati”.

Imam an-Nawawi berkata: “Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk (banyak) berzikir kepada Allah ‘Azza wa Jalla (termasuk membaca al-Qur-an dan zikir-zikir lainnya) di rumah dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir (kepada-Nya).”

Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa rumah yang selalu diisi dengan bacaan Al-Quran dan zikir akan selalu hidup dan bercahaya, serta menjadi motivasi bagi para penghuninya untuk giat melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

6 dari 7 halaman

Mengusir Setan dari Rumah

Di antara manfaat membaca Al-Quran di rumah adalah untuk mengusir setan, musuh utama yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala” (QS Faathir: 6).

Dalam sebuah hadits shahih Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kamu menjadikan rumahmu (seperti) kuburan (dengan tidak pernah mengerjakan shalat dan membaca al-Qur’an di dalamnya), sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat al-Baqarah.”

Dalam lafazh riwayat at-Tirmidzi: “…Sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surat al-Baqarah.”

7 dari 7 halaman

Manfaat Membaca Al-Quran di Rumah Lainnya

Manfaat membaca Al-Quran di rumah secara rutin memiliki berbagai keistimewaan sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya Abwâbul Faraj, Dârul Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1971, sebagai berikut:

Pertama, mereka diakui sebagai keluarga Allah (ahlullah) dan orang keistimewaannya yang terpilih.

Kedua, orang yang mahir membaca Al-Qur'an ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Menurut al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bârî, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas, maksudnya, hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas bagus, tidak perlu mengulang-ulang.

Ketiga, Al-Qur'an merupakan hidangan dari Allah subhanahuwa ta'alâ. Siapa pun yang masuk ke sana akan mendapat jaminan keamanan.

Keempat, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Qur'an akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas.

Kelima, rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan menyinari penduduk-penduduk langit.

Keenam, membaca Al-Qur'an terdapat kebaikan yang sangat banyak.

Ketujuh, dengan membaca Al-Qur'an, orang akan menjadi baik.

Kedelapan, membaca Al-Qur'an bisa menjadi obat hati.

Kesembilan, membaca Al-Qur'an dapat bermanfaat bagi orang yang membaca maupun kedua orang tuanya.

Kesepuluh, pembaca Al-Qur'an tidak akan merasa ngeri saat terjadi kegentingan hari kiamat.

Kesebelas, Al-Qur'an akan memberikan syafa'at (pertolongan) kepada ahlinya (orang yang biasa membacanya)

Keduabelas, orang yang membaca Al-Qur'an, pada hari kiamat, derajatnya akan selalu naik ke tempat-tempat yang atas.

Ketigabelas, membaca Al-Qur'an bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar serta menyebarkan bau minyak kasturi. Wallau a'lam.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.