Sukses

Syair Adalah Puisi Klasik, Kenali Ciri-Ciri dan Jenisnya

Liputan6.com, Jakarta Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama. Untuk membedakan syair dengan karya sastra yang lain, anda perlu untuk mengenali ciri-cirinya.

Syair sendiri dikenal masyarakat sebagai media untuk mengungkapkan isi hati tentang suatu peristiwa, kejadian, seseorang, atau perasaan. Meskipun syair adalah puisi lama, namun syair ini kerap dicari. Pasalnya terdapat pesan yang tersirat yang disampaikan penulis pada sebuah syair.

Berikut Liputan6.com ulas mengenai pengertian syair beserta ciri-ciri dan jenis-jenisnya yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (29/7/2022).

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 5 halaman

Pengertian Syair

Secara etimologi, kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu Syi'ir atau Syu'ur yang berarti 'perasaan yang menyadari'. Syair di dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi dalam perkembangannya, syair ini telah mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai keadaan dan situasi yang terjadi.

Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya, antara lain Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir.

Syair adalah bentuk puisi klasik yang digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang contohnya tentang sebuah cerita, nasihat, agama, cinta, dsb. Oleh sebab itu, bait-bait dalam syair sangat banyak. 

3 dari 5 halaman

Ciri-Ciri Syair

Dikutip dari buku bahasa Indonesia berjudul Puisi Lama dan Puisi Baru kelas X, syair memiliki ciri-ciri adalah sebagai berikut ini:

1. Terdiri dari 4 barisnya

Ciri-ciri syair yang pertama adalah terdiri dari 4 baris. Syair bisa teridiri dari beberapa bait. Namun, di tiap baitnya, syair harus terdiri dari 4 baris.

2. Tiap baris terdiri dari 4-6 kata

Ciri-ciri syair selanjutnya adalah terdiri dari 4 sampai 6 kata dalam tiap barisnya.

3. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata

Ciri-ciri syair yang berikutnya adalah tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Suku kata adalah jumlah gabungan 1 atau lebih huruf konsonan dan 1 huruf vokal. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari dua suku kata: ka dan mus.

4. Semua baris adalah isi

Berbeda dengan pantun yang memiliki sampiran di dua awal barinya, syair hanya terdiri dari isi dalam 4 barisnya. Ciri-ciri syair inilah yang membedakannya dengan pantun dan puisi lama lainnya. Tiap baris dalam syair biasanya menyampaikan cerita atau pesan.

5. Memiliki rima akhir a-a-a-a

Ciri-ciri syair yang berikutnya adalah memiliki rima atau akhiran a-a-a-a tiap barisnya. Ini berbeda dengan ciri pantun yang memiliki rima a-b-a-b. 

6. Berisi cerita atau pesan

Syair biasanya berisi tentang sebuah cerita atau kisah yang mengandung unsur mitos, sejarah, agama/filsafat, ataupun rekaan belaka. Syair juga bisa berisi petuah atau nasihat bijak.

4 dari 5 halaman

Jenis-Jenis Syair

Dikutip dari buku berjudul Bahasa Indonesia (2006) karya Agus Supriatna, terdapat lima jenis syair yang perlu anda ketahui, yakni:

1. Syair kiasan

Syair kiasan berisi tentang kisah percintaan antara, ikan, burung, bunga, dan buah-buahan. Kisah itu sebenarnya hanyalah sebuah kiasan untuk menyindir peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan ialah syair burung pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat atau seperi perumpamaan “seperti pungguk merindukan bulan”.

2. Syair romantis

Syair romantis bercerita tentang syair percintaan pelipur lara. Syair romantis ialah syair yang berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita alipur laram hikayat, maupun cerita rakyat. Contohnya adalah cerita rakyat.

3. Syair panji

Syair panji berisi tentang berisi tentang keadaan yang berlangsung dalam istana atau kerajaan. Baik keadaan orang-orang yang ada di dalamnya atau pun orang-orang yang berasal dari dalam istana. Contoh syair panji adalah Syair Ken Tambunan. Syair Ken Tambunan bercerita tentang seorang putri bernama Ken Tambunan. Kemudian, putri kerajaan itu dijadikan sebagai persembahan untuk Ratu Kauripan.

4. Syair agama

Syair agama dianggap sebagai syair yang paling penting. Syair agama dibagi menjadi empat kategori yakni syair sufi, syair mengenai ajaran Islam, syair riwayat Nabi, serta syair nasihat. Contoh syair agama seperti syair perahu, syair dagang “banyak yang bilang karangan Hamzah Fansuri, tapi para ahli membantahnya” syair kiamat, bahr An-Nisa, syair takbir mimpi, syair raksi.

5. Syair sejarah

Seperti namanya, syair sejarah berisi tentang sejarah. Biasanya kisah sejarah tersebut membahas tentang peperangan. Contoh syair sejarah ialah syair perang mangkasar “dahulu bernama syair sipelman” berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.

5 dari 5 halaman

Contoh Syair

1. Syair Ken Tambuhan termasuk dalam jenis Syair Panji karya Via Waluyo (1991)

Lalulah berjalan Ken tambuhan

Diiringi penglipur dengan tadahan

Lemah lembut berjalan perlahan-lahan

Lakunya manis memberi kasihan

Tunduk menangis segala puteri

Masing-masing berkata sama sendiri

Jahatnya perangai permaisuri

Lakunya seperti jin dan peri

2. Syair Agama berjudul Syair Kiamat

Bismillah itu permulaan kalam,

Dengan nama Allah Khalikul’alam,

Dipermulai  kitab diperbuat nazam,

Supaya ingat mukmin dan Islam.

 

Sudah memuji Tuhan yang kaya,

Salawatkan rasul Nabi yang mulia,

Itulah penghulu segala Anbia,

Sekalian Islam jin dan manusia.

 

Barang yang maksiat beroleh bala,

Kerana murka Allah Taala,

Di dalam neraka ia tersula,

Badannya hancur tiada terkala.

 

Dijadikan dunia oleh Tuhanmu,

Bukan di sini akan tempatmu,

Sekadar ibadah dengan ilmu,

Serta amalkan dengan yakinmu.

 

Barang bercinta akannya mati,

Tidaklah lupa berbuat bakti,

Siang dan malam diamat-amati,

Seumur hidup tidak berhenti.

 

Harta itu cari olehmu,

Sambil dengan menuntut ilmu,

Serta amalkan dengan baktimu,

Supaya jangan jadi selemu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.