Sukses

27 Contoh Pengamalan Sila ke-3 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Liputan6.com, Jakarta - Mengetahui bunyi dan contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila adalah upaya mengimani dan benar-benar menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hakikatnya, Pancasila dengan lima sila di dalamnya diciptakan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.

Dalam buku berjudul Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar kelas 5 oleh Christiana Umi, dijelaskan contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk perilaku sebagai warga negara yang ikut bersatu membangun negeri.

Bunyi sila ke-3 Pancasila adalah “Persatuan Indonesia” yang mengarah pada sikap dan tindakan nasionalisme, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila adalah upaya menciptakan kerukunan antarbangsa.

Agar lebih memahami, berikut Liputan6.com ulas lebih mendalam contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Jumat (12/3/2022).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Contoh Pengamalan Sila ke-3 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Memahami contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila berasal dari bunyi sila ke-3 itu sendiri. Bunyi sila ke-3 pancasila adalah “Persatuan Indonesia” yang mengarah pada sikap dan tindakan nasionalisme, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila adalah upaya menciptakan kerukunan antarbangsa.

Di mana saja contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila ini seharusnya diterapkan?

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menjelaskan contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila penting di dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah yang merupakan lingkungan keluarga.

Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila adalah berhubungan dengan kesadaran mementingkan negara atau bersama daripada kepentingan pribadi. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila adalah bagian dari rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.

Dalam buku berjudul Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar kelas 5 oleh Christiana Umi, dijelaskan contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk perilaku sebagai warga negara yang ikut bersatu membangun negeri.

Adanya contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting, mengingat keberagaman dan kemajemukan ras, budaya, bahasa, suku bangsa, dan agama di negara Indonesia. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila adalah mengutamakan persatuan untuk memanjukan negara Indonesia.

Apa saja contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila yang dimaksudkan? Ini penjelasan contoh pengamalan sila ke-3 yang dijabarkan BPIP:

1. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

4. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

5. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

3 dari 3 halaman

Contoh Pengamalan Sila ke-3 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Selanjutnya

Selain contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila yang sudah dijelaskan BPIP, simak contoh selanjutnya. Ini contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang Liputan6.com lansir dari berbagai sumber:

8. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah giat belajar agar dapat membanggakan keluarga.

9. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda.

10. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu berbagai kegiatan dalam keluarga.

11. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan peribadi.

12. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga.

13. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah bangga dan cinta tanah air.

14. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa.

15. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mengembangkan sikap menghargai orang lain.

16. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa.

17. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah memajukan pergaulan demi bangsa.

18. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjunjung persatuan dan kesatuan.

19. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan.

20. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membandingkan pihak lain.

21. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menolong orang yang sedang kesusahan.

22. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai suku, adat, dan agama lain.

23. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah membela Tanah Air dari ancaman luar.

24. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kerukunan antar masyarakat.

25. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menghindari sikap anarkis.

26. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga nama baik bangsa dan negara.

27. Contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah mendamaikan pihak yang berseteru.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS