Sukses

4 Contoh Sambutan Halal Bihalal yang Baik dan Mudah Dimengerti

Liputan6.com, Jakarta Halal Bihalal adalah acara yang digelar usai hari raya Idul Fitri yang tujuannya untuk menjaga silaturahmi. Kegiatan Halal Bihalal umumnya dibuka dengan sambutan oleh panitia acara yang menyelenggarakannya.

Bagaimana contoh sambutan Halal Bihalal yang baik dan mudah dimengerti?

Memahami contoh sambutan Halal Bihalal yang baik adalah selalu menyesuaikan dengan konteks acara dan peserta yang menghadirinya. Dalam contoh sambutan Halal Bihalal adalah momen yang tepat untuk berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam sambutan Halal Bihalal seperti pada kata sambutan acara lain adalah menyampaikan tujuan acara dan menyampaikan acara paling intinya. Misalnya saling berbagi kata maaf, mendengarkan tausiyah, dan lain sebagainya.

Dalam buku berjudul Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan oleh Quraish Shihab, dijelaskan Halal Bihalal adalah aktivitas untuk menyelesaikan masalah yang menghadang terjalinnya keharmoniasan hubungan.

Berikut Liputan6.com ulas contoh sambutan Halal Bihalal Islami, singkat, formal, dan semi formal, Kamis (12/5/2022).

2 dari 5 halaman

Contoh Sambutan Halal Bihalal yang Islami

Alhamduhillahi rabbil ‘alamin, wa bihi nasta’inu ‘alaa umuuriddunya waddiin, wash shalatu was salamu ‘alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa ‘ala aahihi wa ash-habihi ajma’in, amma ba’du.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara Halal Bihalal kali ini. Semoga acara pada (pagi, siang, malam) ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan apapun. Aamiin.

Saudara dan hadirin yang saya hormati. Atas nama pimpinan (……), kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat bapak Kyai (…….) yang sudah berkenan hadir di (…..), dan kami juga berharap nanti beliau sudi memberikan pembelajaran kepada kita semua.

Tidak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih kepada bapak (…..) yang telah menyediakan tempat demi terlaksananya acara Halal Bihalal ini, mudah-mudahan amal baik beliau mendapatkan balasan dari Allah swt. Aamiin.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah menghadiri Halal Bihalal ini, semoga kebersamaan kita dapat terus terbina, ditingkatkan, serta silaturahmi masih tetap bisa berjalan dengan baik. Di waktu dan tempat istimewa ini, saya mewakili panitia acara mengucapkan selamat hari raya Idulfitri mohon maaf lahir batin, minal aidzin wal faidzin.

Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan Halal Bihalal ini, semoga semua dicatat Allah SWT sebagai amal salih, amiin ya rabbal ‘alamin.

Demikianlah, kiranya sambutan Halal Bihalal yang perlu saya sampaikan, atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

3 dari 5 halaman

Contoh Sambutan Halal Bihalal yang Singkat

Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan Halal Bihalal kali ini.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, ketua (…) cabang/wilayah/(…), Bapak (nama dan gelar). Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat (…)

(isi sesuai dengan dengan jumlah tamu kehormatan) yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara Halal Bihalal pada hari ini.

Tak lupa, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada (rekan-rekan seperjuangan/rekan-rekan sejawat/ teman-teman satu profesi (nama organisasi), yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di (tempat berkumpul).

Demikianlah, kiranya sambutan Halal Bihalal yang perlu saya sampaikan, atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

4 dari 5 halaman

Contoh Sambutan Halal Bihalal yang Formal

Para (…) yang saya cintai

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, dan nikmat-Nya yang tak pernah bisa kita hitung sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Halal Bihalal.

Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya.

Bapak, ibu, dan sahabat sekalian,

Selaku ketua panitia penyelenggara perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak, ibu, dan sahabat semua pada acara silaturahim dan halalbihalal ini. Acara yang kita gelar setiap tahun ini sungguh merupakan kegiatan penting untuk bersilaturahim dan bermanfaat bagi kita untuk saling maaf memaafkan atas segala kesalahan dan kealpaan.

Sebagai manusia biasa kita tidak pernah sepi dari kesalahan dan kelupaan. Jika kita berbuat dosa maka kepada Allah SWT kita kepada memohon ampun. Jika kita melakukan kesalahan atau kelalaian kepada sesama manusia maka sudah selayaknya kita meminta maaf langsung kepadanya.

Kepada panitia acara Halal Bihalal yang telah bekerja keras menyiapkan, saya ucapkan banyak terima kasih. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak/Ibu (…) dan para bapak dan ibu (…) atas petunjuk dan arahannya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Pada acara Halal Bihalal ini kita akan mendapat tausiyah dari Ustaz atau Ustazah (…) dan akan mendapatkan pengarahan dari Bapak/Ibu Kepala (...) yang kita cintai.

Sekian sambutan saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaran acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5 dari 5 halaman

Contoh Sambutan Halal Bihalal yang Semi Formal

Alhamduhillahi rabbil ‘alamin, wa bihi nasta’inu ‘alaa umuuriddunya waddiin, wash shalatu was salamu ‘alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa ‘ala aahihi wa ash-habihi ajma’in, amma ba’du.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara Halal Bihalal kali ini. Semoga acara pada (pagi, siang, malam) ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan apapun. Aamiin.

Kedua, Saya atas nama ketua panitia, izin untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Pada hari yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu dan saudara saudari sekalian karena telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Tujuan acara Halal Bihalal ini selain untuk bermaaf-maafan, juga sebagai ajang untuk mempererat tali silahturahmi.

Ketiga, pada acara Halal Bihalal ini kita akan mendapat tausiyah dari Ustaz atau Ustazah (…) Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada ucapan saya yang kurang berkenan dan mohon maaf jika dalam acara ini terdapat banyak kekurangan karena inilah batas kemampuan kami.

Akhirulkalam, Wabilahitaufiqwalhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.